Specjalista ds. Środków Unijnych
Rodzaj umowy
Zdalna
W niepełnym wymiarze
Stacjonarna
Zmianowość
1 zmiana
Typ pracy
Praca siedząca
Miejsce pracy
Praca biurowa
Specjalista ds. Środków Unijnych
Firma
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Miejsce pracy
Łódź - Śródmieście
Krótki opis stanowiska
Opis poniżej
Pełny opis stanowiska

Poszukiwana jest osoba na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) na jedno z następujących stanowisk:

Specjalista ds. obsługi projektów – osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków publicznych tj. co najmniejrozliczania transakcji, oceny kwalifikowalności ostatecznych odbiorców, ponoszonych wydatków oraz sprawozdawczości i monitorowania projektów;

Specjalista ds. analizy ryzyka kredytowego i obsługi portfeli kredytowych/ pożyczkowych – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw i oceny ryzyka kredytowego, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła analizy/oceny dla co najmniej 25 wniosków o kredyt/pożyczkę, posiadająca wykształcenie wyższe; 

Specjalista ds. kontroli – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli lub audytu pożyczek (kredytów), która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 25 kontroli takich pożyczek (kredytów);

Specjalista zapewniający stacjonarną obsługę klientów – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, przy bezpośredniej obsłudze klientów, odpowiedzialna w szczególności za obsługę klientów oraz konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji pożyczkowej i zasad wydatkowania pożyczek;

Specjalista ds. windykacji – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu lub nadzorowaniu spraw dotyczących windykacji kredytów/pożyczek.

Dowiedz się więcej o Pracodawcy. Zobacz profil pracodawcy