Mechanik Samochodowy / Pomocnik Mechanika
Rodzaj umowy
W pełnym wymiarze
Stacjonarna
Zmianowość
Praca 8h
2 zmiany
Mechanik Samochodowy / Pomocnik Mechanika
Firma
KROTOSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejsce pracy
Warszawa
Krótki opis stanowiska
Kluczowa rola w utrzymaniu sprawnego funkcjonowania pojazdów.
Pełny opis stanowiska

Twój zakres obowiązków:

 • kontrola stanu technicznego pojazdów
 • okresowa obsługa techniczna pojazdów
 • kontrola układów pojazdów
 • pomoc w diagnozowaniu przyczyny usterki i określanie zakresu naprawy
 • pomoc przy naprawach mechanicznych/mechanicznych i elektronicznych zgodnie z technologią naprawy
 • obsługa specjalistycznych narzędzi warsztatowych
 • doposażanie pojazdów/montaż akcesoriów
 • dbanie o ład i porządek w miejscu pracy
 • współpraca z innymi pracownikami serwisu

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku samochodowym
 • doświadczenie na stanowisku Pomocnik Mechanika/ Mechanik – mile widziane zdobyte w marce z grupy VGP
 • wiedza techniczna, znajomość podstaw mechaniki i elektromechaniki
 • prawo jazdy kat. B
 • chęci do pracy, zaangażowanie w powierzone zadania
 • rzetelność, staranność, odporność na stres
 • nastawienie na wysoką jakość wykonywanej pracy

To oferujemy:

 • pracę w nowoczesnej firmie podążającej za trendami rynkowymi, wpierającej Twoje aspiracje zawodowe oraz stwarzającej możliwości rozwoju zawodowego
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atmosferę otwartości, wzajemnego szacunku, relacje partnerskie na wszystkich poziomach organizacji
 • okres wdrożenia w asyście specjalistów
 • szeroką i dopasowaną ofertę szkoleń
 • realną szansę awansu
 • dostęp do najnowszych technologii branży motoryzacyjnej
 • bezpłatny parking
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań
 • zniżki pracownicze m.in. na usługi serwisowe
 • dofinansowanie do zajęć sportowych oraz opieki medycznej
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym

 

W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze powyższego formularza jest Krotoski Sp. z o.o. przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000946790(dalej także jako Spółka).
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoski.com, nr tel.: 785 012 459.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celach rekrutacji pracowniczej oraz – w przypadku wyrażenia zgody – przyszłych rekrutacji pracowniczych i/lub badania jakości procesów rekrutacyjnych.
  4. Podstawę przetwarzania danych w zakresie: 
  1) imię (imiona) i nazwisko;
  2) dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
  3) datę urodzenia;
  4) kwalifikacje zawodowe;
  5) wykształcenie;
  6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  stanowi art. 22(1). § 1. Kodeksu pracy. Podanie przez kandydata danych osobowych ponad w/w jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w procesie rekrutacji - przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dla celów rekrutacji przyszłych, odbywa się na podstawie zgody kandydata. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Kategorie odbiorców danych osobowych: Państwa dane osobowe udostępniane są naszym podwykonawcom administrującym system informatyczny wspomagający procesy rekrutacyjne oraz administrującym systemami teleinformatycznymi. 
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz dalej dla celów dowodowych jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody. 
  7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym (tak art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy) i jest konieczne dla udziału w rekrutacji. Podanie danych ponad wyżej wymienione jest dobrowolne i nie wpływa na udział w procesie rekrutacji.
Dowiedz się więcej o Pracodawcy. Zobacz profil pracodawcy